مجموعه پانقلي به لطف خدا در زمينه توليد و پخش كفش هاي زنانه فعاليت دارد.
فعاليت مجموعه ما از سال ١٣٩٤ در يك واحد توليدي شروع و به قصد خدمت رساني بهتر به فروشندگان كفش زنانه كشورمان و مشتريان عزيز ادامه پيدا كرده است.
مجموعه پا نقلي در حال حاضر مفتخر به كارافريني براي جوانان عزيز و و تامين كننده ي كفش زنانه براي صدها مغازه ميباشد. هدف ما سهولت خريد كفش براي فروشندگان كفش و مشتريان با قيمت مناسب و مستقيم از توليد و بدون واسطه است.
بيش از صدها واحد توليدي كفش در تامين كنندگي كفش زنانه و محصولات به ما كمك ميكنند و محصولات و كفش هاي زنانه خود را توسط مجموعه ما به صورت مستقيم به دست مشتريان عزيز و فروشندگان كفش ميرسانند و در راستاي بهتر شدن كيفيت و خدمت رساني قدم برميدارند.
مجموعه ما علاوه بر خدمت به فروشندگان كفش كشور عزيزمون موفق به ارائه خدمات به كشورهاي همسايه و صادرات شده است.
هدف ما حمايت از توليد كننده هاي زحمتكش صنعت كفش زنانه كشورمون و كارافريني براي جوانان عزيز كشورمون و بزرگتر شدن اين صنعت و همچنين خدمت رساني بهتر به فروشندگان كفش زنانه و مشتريان ميباشد.
كساني كه قصد دارند تا در راستاي توليد و فروش كفش زنانه فعاليت داشته باشند ميتوانند با مجموعه ما همكاري داشته باشند.
مجموعه پانقلي اماده همكاري با شركت هاي بازرگاني و فروشندگان كفش ميباشد.
تمامي محصولات و كفش هاي مجموعه ما داراي ضمانت پس از فروش ميباشد و در جهت بهتر شدن كيفيت توليداتمون از بهترين مواد اوليه استفاده كرده ايم